Skip to main content

Czym jest grafit?

Grafit jest odmianą alotropową węgla, wytwarzaną z mieszaniny koksu i spoiwa (smoły) w procesie karbonizacji.
Kolejnym etapem jest grafityzacja w elektrycznym piecu oporowym, która amorficzną strukturę węgla przekształca w krystaliczny grafit.

Prasowanie izostatyczne na zimno – jest sposób formowania masy przed spiekaniem. Mamy jeden z największych zbiorników pozwalających wykorzystać metodę prasowania izostatycznego – średnica wewnętrzna 98 do 118 cali (2,500mm do 3.000 mm).

Metoda prasowania izostatycznego opiera się na transmitowaniu ciśnienia cieczą. Jest to metoda wykorzystująca prawo Pascala do formowania proszku. Gdy mieszanina formowana jest szczelnie zamknięta w gumowej, odkształcalnej formie, ciśnienie cieczy działa równomiernie na wszystkie powierzchnie zewnętrzne formy. Pozwala to otrzymać taką samą siłę ściskającą równą ciśnieniu cieczy. Dzięki temu materiał jest sprasowany i uformowany izotropowo.

Istnieją trzy rodzaje grafitu zależnie od metody produkcji: izotropowy, ekstrudowany i formowany.

JĘZYK ANGIELSKI