Skip to main content

Grafit EDM

Firma Tokai wprowadziła grafitowe materiały izostatyczne na początku lat 80 ubiegłego wieku. Skrót “HK” pochodzi od japońskiego terminu “Hoden Kako”, co oznacza obróbkę elektroerozyjną. Szybko staliśmy się jednym z wiodących dostawców grafitu izostatycznego EDM na świece. Poprzez rozwój technologii, Tokai jest liderem w tworzeniu nowych innowacyjnych materiałów. Dzięki temu możliwe jest coraz szersze stosowanie grafitu na elektrody do drążenia wgłębnego. Naszym celem jest rozwój nowych materiałów, mogących sprostać rosnącym wymaganiom gatunków stali narzędziowych i materiałów egzotycznych. Nie ustajemy w wysiłkach przy zwiększaniu efektywności procesów drążenia wgłębnego poprzez, wprowadzanie do produkcji nowych materiałów. Potwierdzili to już wiodący producenci form wtryskowych na całym świecie. Dowodzimy, że nie każdy grafit reprezentuje tą samą jakość – pomimo iż wygląda podobnie. Paleta gatunków grafitów EDM oferuje różne możliwości – w zależności od wymagań klienta: duże prędkości drążenia + mały stopień zużycia, zapewnienie stałej jakości powierzchni, szerokie spektrum gatunków dające redukcję kosztów procesu EDM. Wsparcie techniczne dla użytkowników naszych grafitów, zapewnia optymalizację rezultatów drążenia wgłębnego (skrócenie czasów produkcji, wydłużenie żywotności elektrod lub inne wymagane parametry).

Firma Tokai Carbon Europe Ltd dokonała inwestycji w najnowsze technologie, pozwalające produkować gotowe elektrody EDM i inne komponenty z grafitu i kompozytów węglowych. Nasza wizja to być innowacyjnym, niezrównanym w jakości dostawcą, w zakresie obróbki mechanicznej oraz rozwijania naszych materiałów jak i gotowych wyrobów.

Tabela prezentująca jakość powierzchni VDI, możliwą do uzyskania naszymi materiałami grafitowymi dostępna na: VDI Comparison Chart.

Materiały i gatunki polecane do stosowania na elektrody EDM podano w tabeli poniżej.
Broszura z gatunkami grafitu dostępna do pobrania w wersji angielskiej bądź polskiej

Gatunek materiału Średnia gęstość (g/cm3) Rezystywność (µΩm) Wytrzymałość na zginanie (MPa) Twardość (Shore) Średnia wielkość ziarna (µm)
HK-0 1.8 12 39 56 13
HK-1 1.85 11 50 58 11
HK-10 1.84 12 52 54 9
HK-15 1.83 12.5 54 62 7
HK-20 1.86 12 66 60 6
HK-2 1.82 13.5 64 64 7
HK-75 1.82 16.5 66 72 4
HK-3 1.84 15.5 88 78 2
HK-6 1.86 12 85 68 3
HK-2C 2.79 2.3 77 67 7
HK-6C 2.68 3.1 110 70 3
JĘZYK ANGIELSKI